Facebook  Twitter  YouTube  Blog  Instagram

Demaskowanie stereotypów: redefinicja męskiej potencji w epoce nowożytnej

Demaskowanie stereotypów: redefinicja męskiej potencji w epoce nowożytnej

W czasach nowożytnych koncepcja męskiej potencji znacznie ewoluowała, podważając tradycyjne stereotypy i redefiniując, co to znaczy być silnym mężczyzną. Dominujące pojęcie męskiej potencji było często łączone z siłą fizyczną, dominacją i sprawnością seksualną. Jednak ta ograniczona perspektywa nie uwzględnia różnorodnych aspektów męskości i złożonej interakcji między czynnikami społecznymi, kulturowymi i osobistymi, które kształtują potencję jednostki.